Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, виділених для виконання Чорнобильської будівельної програми у 2006 році

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 11 жовтня 2006 р. N 1409 Київ Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, виділених для виконання Чорнобильської будівельної програми у 2006 році Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: Внести до переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, виділених для виконання Чорнобильської будівельної програми у 2006 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 р. N 365 ( 365-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 871), зміни, що додаються. Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ Інд. 33 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2006 р. N 1409 ЗМІНИ, які вносяться до переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, виділених для виконання Чорнобильської будівельної програми у 2006 році ( 365-2006-п ) (тис. гривень) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Найменування | Рік |Зага-|Залишок|Проект- | Частка | Буді- | 2006 рік | | об'єкта та його |поча-|льна |кошто- | на | держа- | вельна |-----------------------------------| |місцезнаходження,|тку і|кош- |рисної | потуж- | вної | готов- |вве- | передбачено |зміни:| оста- | |одиниця виміру |закі-|тори-|вартос-| ність | влас- | ність |дення| капітальних |збіль |точний | | |нчен-| сна |ті на | (зали- | ності | пуско- |поту-| вкладень |шення | обсяг | | | ня |вар- |1 січня| шок на |у майні | вого |жно- | згідно з | "+", | капі- | | |буді-|тість|2006 р.|1 січня | забу- | комп- |сті в| постановою |змен- | таль- | | |вниц-| | |2006 р.)|довника | лексу | дію | Кабінету |шення | них | | |тва | | | | на | на | | Міністрів | "-" | вкла- | | | | | | |1 січня |1 січня | | України від | | день | | | | | | |2006 р.,|2006 р.,| | 25 березня | | | | | | | | |відсот- |відсот- | |2006 р. N 365 | | | | | | | | |ків |ків | |( 365-2006-п )| | | |-----------------+-----+-----+-------+--------+--------+--------+-----+--------------+------+-------| |МНС | | | | | | | | 12786,9| +964|13750,9| |-----------------+-----+-----+-------+--------+--------+--------+-----+--------------+------+-------| |Електропоста- | 2006| 514| 514| | 100| | | | +514| 514| |чання корпусу | | | | | | | | | | | |променевої | | | | | | | | | | | |терапії Інституту| | | | | | | | | | | |ендокринології та| | | | | | | | | | | |обміну речовин, | | | | | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+-----+-------+--------+--------+--------+-----+--------------+------+-------| |Реконструкція | -"- | 450| 450| | 100| | | | +450| 450| |систем опалення | | | | | | | | | | | |шкіл у селах | | | | | | | | | | | |Базар і | | | | | | | | | | | |Селець | | | | | | | | | | | |Народицького | | | | | | | | | | | |району | | | | | | | | | | | |Житомирської | | | | | | | | | | | |області, | | | | | | | | | | | |амбулаторії у | | | | | | | | | | | |с. Базар | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+-----+-------+--------+--------+--------+-----+--------------+------+-------| |Житомирська | | | | | | | | 2330,1| -964| 1366,1| |область | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+-----+-------+--------+--------+--------+-----+--------------+------+-------| |Реконструкція |2002-| 4861| 2 634| | 100| 80| | 2000| -964| 1036| |приміщення |2007 | | | | | | | | | | |навчального | | | | | | | | | | | |корпусу | | | | | | | | | | | |військової | | | | | | | | | | | |частини А-3940 | | | | | | | | | | | |під школу, | | | | | | | | | | | |смт Ємільчине | | | | | | | | | | | |(пайова участь), | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+-----+-------+--------+--------+--------+-----+--------------+------+-------| |учнівських місць | | | | 72| | | | | | | |-----------------+-----+-----+-------+--------+--------+--------+-----+--------------+------+-------| |Усього | | | | | | | | 15117| | 15117| |капітальних | | | | | | | | | | | |вкладень | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+-----+-------+--------+--------+--------+-----+--------------+------+-------| |У тому числі: | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+-----+-------+--------+--------+--------+-----+--------------+------+-------| |МНС | | | | | | | | 12786,9| +964|13750,9| |-----------------+-----+-----+-------+--------+--------+--------+-----+--------------+------+-------| |Житомирська | | | | | | | | 2330,1| -964| 1366,1| |облдержадміні- | | | | | | | | | | | |страція | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------Заказать диск метромирЗаказать диск MetroMir о наскарта сайта форумфорум контактыконтакты в избранноев избранное главнаяглавная