Про внесення змін до Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 25.09.2006 N 374 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2006 р. за N 1079/12953 Про внесення змін до Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій Відповідно до статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" [2121-14] Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є: 1. Внести до глави 5 Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 [z0730-01], зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2001 за N 730/5921 (із змінами), такі зміни: у підпункті "а" пунктів 5.4, 5.5, 5.8 і 5.10 цифри та слова "5,5 млн євро" замінити цифрою та словами "5 млн євро"; у пункті 5.16 слова "прямі" та "пряма" виключити; у пункті 5.17 слово "прямих" виключити. 2. Продовжити встановлений пунктом 2 постанови Правління Національного банку України від 12.10.2005 N 373 ( z1289-05 ) "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.10.2005 за N 1289/11569, термін для виконання вимог щодо розміру регулятивного капіталу: а) на 2 роки та 6 місяців (до 30.06.2009): для банків, які здійснюють свою діяльність на території однієї області та отримали письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій: з валютними цінностями в частині ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті, відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; з довірчого управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами; для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України і отримали письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями в частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; б) на 3 роки (до 31.12.2009): для банків, які отримали письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб; для банків, які здійснюють свою діяльність на території однієї області та отримали письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями в частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках. 3. Департаменту методології банківського регулювання та нагляду після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі. 4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. 5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В.Л.Кротюка, Департамент реєстрації та ліцензування банків (О.І.Пархоменко), Департамент банківського регулювання і нагляду (В.О.Зінченко) та начальників територіальних управлінь Національного банку України. Голова В.С.СтельмахЗаказать диск метромирЗаказать диск MetroMir о наскарта сайта форумфорум контактыконтакты в избранноев избранное главнаяглавная